- HLR och D-HLR
 
 
Meny


 
För kontakt/Bokning av kurs/Konsultation
Medlem i SvBF
Conny Hedin
Mellan Sveriges Brandkonsult Industrivägen 8
76341 Hallstavik
mobil: 070-320 40 99
tel bostad: 0175-234 37

Epost:

"Brandkunskap"

En brand kan utbryta i våra hem eller på arbetet. Det är av största vikt att berörda parter förstår hur man skall agera när olyckan är framme för att begränsa skadeutbredningen. Så väl materiella som personella skador

Brandkunskap för alla där vi går igenom brandskyddet på objektet.                      Vi tittar även på utrymningsäkerheten samt en praktisk bit med släckning.
 

-